Putovanja | Go-Go Travel | Putovanje u Solun - GoGo Travel Niš
Solun je drugi grad po veličini u Grčkoj i prestonica ovog dela zemlje. Očaraće vas svojim vedrim duhom, mediteranskom klimom, mnogobrojnim spomenicima, a njegovi stanovnici upotpuniće doživljaj ovog grada. Ukoliko ste u Solunu, obavezno obiđite i deo srpske istorije koju ovaj grad čuva - vojničko groblje Zejtinlik na kome počivaju vojnici poginuli u proboju Solunskog fronta tokom Prvog svetskog rata.
6455
single,single-portfolio_page,postid-6455,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,
title

 

Solun

Category: Putovanja

 

Solun – proleće 2016, aranžmani

 

Solun 4 dana 1 noćenje - April, Maj 2016 Autobusom br. 195

PROGRAM PUTOVANJA:

1.         dan MESTO POLASKA – Polazak iz Beograda / Kraljeva u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi odmora…

2.        dan SOLUN – Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do tržnih centara Jumbo i Cosmos. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.       dan SOLUN Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak čuvenog vojničkog groblja Zejtinlik, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu. U poslepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativne posete fabrici kože. Slobodno vreme.  U večernjim časovima polazak za Srbiju.

4.       dan – Očekivani dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima (u zavisnosti od uslova na putu). (Kraj usluga)

 Termin putovanja Cena za uplatu u celosti do … Cena po osobi iz Beograda ***Cena po osobi iz Batočine, Kraljeva Kruševca Cena po osobi iz Niša
08.04.-11.04.2016. polaska ili na odloženo 85 € 85 € 85 €
29.04.-02.05.2016. polaska ili na odloženo 85 € 85 € 85 €
13.05.-16.05.2016. polaska ili na odloženo 85 € 85 € 85 € 

ARANŽMAN SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU UNI CREDIT BANKE NA DAN UPLATE.

Broj mesta za uplate u celosti – ograničen

 

***NAPOMENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA, KRUŠEVCA – UKOLIKO SE IZ OVIH GRADOVA PRIJAVI MANJI BROJ PUTNIKA, POLAZAK SE MOŽE REALIZOVATI U VIDU TRANSFERA KOMBIJEM ILI MINI BUSOM DO POJATA ILI DRUGOG NAJBLIŽEG MESTA ZA ULAZAK U AUTOBUS

 MOGUČNOST POLAZAKA IZ DRUGIH MESTA:

Doplata za polazak iz Novog Sada 15 € po osobi na cenu iz Beograda (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika) Doplata za polazak iz Kragujevca 5 € po osobi na cenu iz Batočine (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika) Doplata za polazak iz Čačka 20 € po osobi na cenu iz Kraljeva (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)

 

Postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima duž autoputa Beograd- Niš

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do datuma navedenog u cenovniku za rane uplate ili najkasnije 10 danaprepočetka putovanja (za redovneuplatedopolaska)

40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama odloženo čekovima građanailiadministrativnomzabranom (zapreduzećasakojima T.A. Agencijaimapotpisanugovor):- zapolaskeu martu zaključno sa 15.06.2016. ; - za polaske u aprilu i maju zaključno sa 15.08.2016. po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan deponovanja čekova (10 dana pre početka putovanja) ili dan dospeća rate uz uvećanje od 1,5% na mesečnom nivou na ostatak duga

 Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način plaćanja i takav izabrani način plaćanja se kasnije ne može menjati.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU iznosi 45% od cene aranžmana. DOPLATA ZA DODATNO SEDIŠTE U AUTOBUSU 50 €.

Umanjenje za SOPSTVENI PREVOZ iznosi 20 € po osobi.

POPUSTI:* Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatežne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama.

dete od 2-10 godina u 1/2 sobi: ostvaruje popust od 40% (ima sedište u autobusu, nema krevet u hotelu).*

dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelu).*

dva deteta od 2-10 godina u 1/2+1sobi: ostvaruju popust od po 10% (imaju sedišta u autobusu, dele ležaj u hotelu).*

III odrasla osoba u 1/2+1 sobi ostvaruje 5% popusta.

LOKACIJA I OPIS HOTELA: Smeštaj u nekom od navedenih hotela ili sličnom iste kategorije van centra Soluna: Htl METROPOLITAN 3* www.metropolitan.gr , Htl PHILIPPION 3* www.philippion.gr. Hotel raspolaže restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom. Doručak je kontinentalni švedski sto. Tačna lokacija i ime hotela ćebiti saopštenanajkasnijeu roku od 3 dana od terminapolaska.

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih uslugapića, hraneidr. tokom putovanja) narelaciji prema programu putovanja,

smeštaj u hotelu sa 3* van centra Soluna na bazi 1 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba imatuš/WC),

razgledanja poprogramu putovanja, usluge turističkog vodiča– pratioca, troškove organizacije i vođenja aranžmana.

 CENAARANŽMANA NEOBUHVATA:

troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja– 450,00 rsd (odrasli 19-70 god.), 300,00 rsd (decado 18 god.), 850,00 rsd

(stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €, ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji inopartnera) i putnikove individualnetroškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika- a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, I organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

Odlazak do tržnih centara Jumbo i Cosmos – 7 €,  Odlazak do Zejtilnika – 6 €,

Fabrika kože – 6 €.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim  programom.  U slučaju  promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, au zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslovana putu.

NAPOMENE VEZANEZARASPORED SEDENJA UAUTOBUSU:

Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik želi rezervaciju određenog sedištamože je izvršiti prilikom rezervacijearanžmana, uz doplatu:

-za II ili III red 15€ po osobi ,

-za IV ili Vred 12€poosobi.

 

UPUTSTVA I NAPOMENE:

Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora

Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinnih sadržaja u programu.

Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.

Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.

* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate uvidu.

*  VAŽNO: U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

* Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU.

 VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i dausled državnih ili verskih praznika naodredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade.

* Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

* Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel  I druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravkaod 14:00 časova (postojimogućnost ranijegulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanjaorganizatora putovanja.

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporukaje da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

Putnici sami snoseodgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.

Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!

* Organizatornemožeuticatinaspratnostsmeštajaideo zgrade. Raspodelasobavršisenarecepcijipo dolasku. Agencijaćeproslediti želje i zahteve hotelu, ali nije umogućnosti da garantuje za iste.

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne  naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.

Agencija ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni nakoji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.

Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnojdecikojaputujubezjednogroditeljapotrebnajesaglasnostdrugogroditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

Agencija zadržava pravo da propiše I drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao I za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator putovanja osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti broj 00024535, te Polisom osiguranja potraživanja – jemstva broj 00024535 osiguravača Sava Osiguranje.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije po licenci OTP 76/2010

 

 

 

 

Solun je drugi grad po veličini u Grčkoj i prestonica ovog dela zemlje. Očaraće vas svojim vedrim duhom, mediteranskom klimom, mnogobrojnim spomenicima, a njegovi stanovnici upotpuniće doživljaj ovog grada.

Trgovi su još od antičkog doba bili mesta okupljanja stanovništva starih polisa, a Aristotelov trg i danas predstavlja srce Soluna. Okružen je luksuznim hotelima, ali i Olimpion teatrom, najznačajnijim pozorištem u gradu. Ipak dovoljno je prostran za šetnju ili predah u mnogobrojnim kafićima. Ovde se nalazi i velika statua čuvenog filozofa Aristotela, po kome trg i dobio naziv.

Ulica Nikis, koja se pruža uz more, odvešće vas sa trga do Bele kule koja je i simbol Soluna. Izgrađena u 15. veku, bila je deo gradskih zidina, a u njoj su boravili zatvorenici. Sada se ovde nalazi muzej, a na vrhu je vidikovac sa koga se pruža predivan pogled na more i gradsku tvrđavu sa suprotne strane. Tvrđava je na uzvišenju Ano Poli, što znači Gornji grad. Odavde se pogled prostire na grad i zaliv Termaikos.

Ukoliko ste u Solunu, obavezno obiđite i deo srpske istorije koju ovaj grad čuva – vojničko groblje Zejtinlik na kome počivaju vojnici poginuli u proboju Solunskog fronta tokom Prvog svetskog rata.

Jedna od najznačajnijih znamenitosti Soluna je i Galerijusov luk ili kapija, najupečatljiviji antički spomenik u gradu. Deo nekadašnje palate rimskog imperatora Galerija Maksimilijana danas je i glavno sastajalište stanovnika Soluna, pa ćete ovde verovatno videti Grke kako s nestrpljenjem nekoga očekuju.
Kada obilazite znamenitosti Soluna, nemojte to raditi rano ujutru niti kasno popodne, jer ćete najverovatnije naići na zatvorena vrata. Idealno vreme za to je između 10 i 16 sati, kada su svi muzeji otvoreni.

Ukoliko, osim obilaska tražite i ludi noćni provod, Solun vam ga neće uskratiti. Diskoteke, klubovi, kafići i mnogobrojne taverne, ugostiće vas do ranih jutarnjih sati.

Solun je i grad šopinga. Jedan od najpoznatijih tržnih centara Kosmos nalazi se na istočnoj strani grada. Osim mnogobrojnih prodavnica, ovde možete odmoriti uz kafu u jednom od mogobrojnih kafića. U Centru postoji i 11 bioskopskih sala, amfiteatar sa 400 mesta i crkva.

U Solunu nema visokih solitera ni glomaznih građevina. Karakterišu ga široke i prostrane avenije, u kojima se lako možete snaći. Zato ne žurite kako bi ste se uklopili u opušteni grčki temperament i doživećete ovaj grad na najbolji način.

solun

Share Button