Putovanja | Go-Go Travel | Krakov, mesto za pamćenje - GoGo Travel Niš
U nekadašnjoj prestonici Poljske i gradu koji leži u srcu Evrope bićete okruženi legendama koje u njemu i dalje žive. Na Glavnom gradskom trgu Rinek, koji izgleda skoro isto kao i pre šest vekova, nalaze se velepne gotičke građevine zbog kojih ćete osetiti duh starih vremena kada su njime jahali odvažni vitezovi i šetale devojke u dugim haljinama.
6431
single,single-portfolio_page,postid-6431,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,

 

Krakov

Category: Putovanja

Krakov – proleće 2016, aranžmani

 

Krakov 29.04.2016 autobusom - cenovnik i program putovanja br. 132

 

1. dan: (29.04.2016.) Niš …

Polazak grupe iz Niša sa dogovorenog mesta u popodnevnim satima (proveriti dan pre polaska tačno vreme i mesto). Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa zadržavanjima radi osveženja i na graničnim prelazima…

2. dan: (30.04.2016.)… Krakov – Aušvic – Krakov

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske:  Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom  crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Fakultativno: izlet za Aušvic. Odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Povratak za Krakov. Noćenje.

3. dan: (01.05.2016.) Krakov – rudnik soli Vielička – Krakov

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska povratak za Krakov. Noćenje.

4. dan: (02.05.2016.) Krakov –Srbija

Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Krakovu. Polazak za Srbiju. Putovanje sa usputnim pauzama po potrebi grupe i na graničnim prelazima…

 

5. dan: (03.05.2016.) … Niš

… dolazak u Niš u jutarnjim časovima.

 

First minute cena aranžmana po osobi: 99 €

Cena je aktuelna za uplate i rezervacije do 20.03.2016.

 

U cenu aranžmana je uračunato:

-          prevoz autobusima visoke turističke klase (klima audio i video oprema) na navedenoj relaciji,

-          smeštaj u hotelu sa 3* ili 4* u Krakovu na bazi 2 noćenja sa doručkom u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama sa kupatilom (jedan od hotela do popune kapaciteta je hotel “Sympozjum 4*” www.sympozjum.com.pl

-          usluga stručnog turističkog vodiča, razgledanje i obilaske prema programu,

-          organizacioni i ostali troškovi aranžmana

U cenu aranžmana nije uračunato:

-          međunarodno zdravstveno osiguranje

-          Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete: Aušvic, rudnik soli Vielička

-          individualni i fakultativni troškovi

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Doplate / Popusti:

-          doplata za 1/1 sobu 80% od cene aranžmana 1/2 sobe

Način plaćanja (plaćanje po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate):

-          Gotovinski- 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja

-          Na rate- (30% prilikom rezervacije, 70% na rate do 31.12.2016)

Opšte napomene:

-          dan pre polaska proveriti tačno vreme i mesto polaska,

-          aranžman je rađen na bazi 55 putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska,

-          organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima,

-          usled eventualno manjeg broja prijavljenih putnika Organizator može spojiti grupu sa drugim organizatorima ili prevoz vršiti mini busom / kombijem. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

-          za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

-          potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

-          organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

-          putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije po licenci OTP 20 / 2013

Krakov - 2 nocenja 2016 br.141

PROGRAM PUTA:

1. Dan  BEOGRAD / NOVI SAD

Polazak autobusa sa parkinga Sava centra u 21.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska) Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora.

 

2. dan KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i kraljevski  dvorac iz XIV veka. Šetnja  Glavnim  trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi  spomenik Adamu Mickjevicu- poznatom poljskom pesniku  i gotička  Crkva Sv. Marije, Florianska ulica. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, predlažemo posetu Galeria Krakowska  (jedan od najboljih šoping centara u Poljskoj). Noćenje.

 

3. dan KRAKOV-AUŠVIC

Doručak.  Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativni odlazak do Aušvica -Birkenau  i obilazak jednog od najznačajnih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u Krakov. Slobodno veče. Noćenje.

 

4. dan KRAKOV-VELIČKA

DoručakNapuštanje hotela posle doručka.  Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativna poseta rudniku soli Velička (Wieliczka-najstariji rudnik soli u Evropi) -  impresivnom podzemnom svetu slanih jezera, prostorija i hodnika gde se nalazi i kraljevska kapela od soli kao i koncernta dvorana u koje su stvorile generacije rudara. Oko  18.00h  je predvidjen polazak sa dogovorenog mesta za Beograd. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu i Beogradu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 

5. dan NOVI SAD/ BEOGRAD 

Dolazak u  Novi Sad / Beograd u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

 

polasci:  07.04./ 14.04./ 21.04.

cena aranžmana: 65 eur

               

ARANŽMAN OBUHVATA:
- prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

- 2 noćenje sa doručkom u Krakovu u hotelu sa 2* u 1/2 i 1/2+1 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
- obilaske prema programu (Krakov)
- usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
- troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- individualne troškove
- medjunarodno putno zdravstveno osiguranje ( 1 eur dnevno za )

- ulaznice i fakultativne izlete

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

- Aušvic i Birkenau – 25 €

- Rudnik soli Velička -25 €

 

Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

HOTEL IBIS BUDGET**+ www.ibisbudget.com 

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.

 

NAČINI I USLOVI PLAĆANJA:

 • GOTOVINSKI – uplata avansa od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

NAPOMENE VEZANE ZA SMEŠTAJ:

·U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije Poljske. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.go-go.rs
· Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
· Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
· U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
· Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj…)

NAPOMENE I IZVODI IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA – AUTOBUSKI PREVOZ:

 • U AUTOBUSU – VI STE ČLAN GRUPE, MOLIMO POŠTUJTE GRUPU – GRUPA ĆE POŠTOVATI VAS!
 • U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Sva deca preko dve godine obavezno imaju svoje sedište. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir  starija lica, porodice sa malom decom, trudnice. Putnik će prihvatiti  sedište koje mu agencija dodeli
 • Agencija određuje mesto polaska, mesta za pauze i njihovu dužinu

Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovar. Zbog vaše bezbednosti, pridržavajte se uputstava pratioca grupe. Posada autobusa je odgovorna za tok i bezbednost vašeg putovanja, pustite ih da neometano rade svoj posao. Ako imate primedbe na njihov rad obratite se pratiocu ili agenciji, nikako vozaču, nervozan vozač nije dobar vozač

 

Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske (crvene) pasoše, izuzev državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA. Državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje šengena, moraju posedovati vizu zemlje u koju putuju. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize  i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim ulsovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Ako je u novom biometrijskom pasošu navedeno da je isti izdat od MUP R SRBIJE KOORDINACIONA UPRAVA – neophodna je viza za vlasnike istih pasoša.

 

PROVERITI U AGENCIJI KOJI JE POSLEDNJI ROK ZA PRIJAVU !!!
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

OTKAZ  PUTOVANJA JE NAJKASNIJE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije po licenci OTP 93/2013

 

Krakov 5 dana 2 noćenja - Mart, April, Maj 2016 Autobusom br. 117

KRAKOV

 1. dan Beograd – Krakov

Polazak iz Beograda u 19:00h sa parkinga preko puta Buvlje pijace na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i pauza.

 1. dan Krakov

Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne.   Noćenje.

 1. dan Krakov – Aušvic / Birkenau

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Aušvic. U prepodnevnim časovima, odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Povratak u Krakov u popodnevnim časovima. Slobodno vreme.  Noćenje.

 1. dan Krakov – Rudnik soli Vielička

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno   zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama  od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje.

Nakon obilaska, povratak u Krakov. Polazak za Srbiju u večernjim   časovima.

 1. dan Beograd

Dolazak u Beograd u jutarnjim  časovima.

 

Termini:  17.03.2016 – 21.03.2016 , 31.03.2016 – 04.04.2016 , 14.04.2016 – 18.04.2016

u centru 3* 85 € ,

 van centra 2*/ 3*75 €

 

Uskrs / Prvi Maj: 28.04.2016 – 02.05.2016.

u centru 3* 119 € ,

 van centra 2*/ 3* 99 €

 

Termini:  05.05.201609.05.2016 , 19.05.2016 – 23.05.2016

u centru 3* 99 € ,

 van centra 2*/ 3* 85 €

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan    plaćanja.

*SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) i ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) – DOPLATA 20 €;

KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) – DOPLATA 15 €. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.

*Napomena za prevoz iz Novog Sada: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive

 

SPECIJALNA PONUDA JE OGRANIČENA NA MAKSIMALNO 20 PUTNIKA PO POLASKU.

 

Doplate i popusti:

 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 15   €,
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5  €,
 • doplata za 1/1 sobu – 50 €,
 • putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 30€.

Aranžman obuhvata:

 • prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema,   klima),
 • dva noćenja sa doručkom (švedski sto) u Krakovu u hotelu sa 2* ili   3*,
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1  sobama,
 • razgledanja i obilaske prema  programu,
 • usluge pratioca grupe,
 • agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:

 • fakultativne programe (obavezno prijavljivanje u agenciji zbog obavezne ranije rezervacije za grupe)
 • individualne troškove,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (za osobe do 19 godina 378,00 dinara, od 19 do 70 godina 567,00 dinara i od 71 do  86 godina 1.134,00  dinara).

Cene fakultativnih izleta:

 • Aušvic – 25 €,
 • Rudnik soli Vielička – 25 €.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta 25  putnika.

SMEŠTAJ U NEKOM OD NAVEDENIH HOTELA ILI SLIČNOM: HOTEL U CENTRU:

Hotel Polonia 3* – nalazi u samom centru Krakova, na 180m od starog grada. Svaka soba ima kupatilo, TV, telefon, internet. Više informacija o hotelu na  www.

Hotel Wyspianski 3* – nalazi u samom centru Krakova. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon i internet priključak. Više informacija o hotelu na  www.hotel-wyspianski.pl

HOTEL VAN CENTRA:

Hotel Chopin 3* - se nalazi na oko 2km od centra. Svaka soba poseduje kupatilo, fen,TV, sef, WI-Fi..Vise informacija o hotelu na:   http://www.vi-hotels.com/en/chopin-cracow/

Hotel Efekt Express 3* – nalazi na 5 kilometara od centra Krakova. Svaka soba ima kupatilo, fen, SATTV, telefon, internet priključak. Više informacija o  hotelu na  www.krakowexpress.pl

Hotel Sympozjum hotel Krakow 3* – nalazi na 3 km od starog grada Krakowa. Svaka soba poseduje kupatilo,fen, mini-bar, SATTV, radio,telefon, internet. Više informacija o hotelu na www.sympozjum.com.pl

Hotel Ibis Budget 2* – nalazi na 3,5 km od centra. Svaka soba sadrzi TWC, AC, TV, WI-FI. Više informacija o hotelu na http://www.ibis.com/gb/hotel-6605-ibis-budget-krakow-bronowice/index.shtml

Mogući načini plaćanja :

1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre  putovanja;

2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.06.2016. godine (programi ZIMA, DAN DRŽAVNOSTI i DAN ŽENA) ili do 20.08.2016. godine (programi PROLEĆE i USKRS/PRVI MAJ) uz uvećanje od 1,5% na mesečnom nivou;

3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih   banaka;

4) platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American   Expres);

5) kreditnim karticama ALPHA BANKE (ALPHA PREMIUM kreditne kartice) na 12 mesečnih rata bez kamate;

6) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.

 

Kalkulacija je rađena za najmanje 65  putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije po licenci OTP 506 / 2010 od 04.03.2010.

 

NAPOMENA: U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu   putovanja.

Krakov 6 dana 3 noćenja - 28.04.2016-03.05.2016 Autobusom br .145

PROGRAM PUTOVANJA

1. Dan, 28.04.2016. Beograd / Novi Sad

Polazak iz Beograda oko 18:00h sa parkinga u bloku 42 na Novom Beogradu (preko puta Buvlje pijace) na uglu ulica Antifašističke borbe i Jurija Gagarina, iz Novog Sada oko 19:30 časova  kod lokomotive. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku ka Poljskoj, sa usputnim zadržavanjima zbog carinskih formalnosti i odmora.

2. Dan, 29.04.2016. Krakov

Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: brdo Vavel sa renesansnom kraljevskom palatom i katedralom, Kraljevski put, srednjevekovni gradski trg Rinek kojim dominiraju tornjevi gotičke katedrale Svete Marije, Florijanska ulica, Florijanska kapija, Barbakan, jevrejska četvrt Kazimjež…Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima.  Slobodno vreme. Noćenje.
3. Dan, 30.04.2016. Krakov / Aušvic

Doručak. Slobodno vreme u Krakovu ili mogućnost fakultativnog odlaska do Aušvica, u jedan od najznačajnijih simbola svetske istorije: najveći i najozloglašeniji koncentracioni logor nacističke Nemačke-AUŠVIC. Višečasovni obilazak u pratnji vodiča. Povratak u hotel. Noćenje.

4. Dan, 01.05.2016. Krakov / Vjelička

Doručak. Slobodno vreme u Krakovu  ili fakultativni odlazak do Vjeličke – najvećeg rudnika soli u Evropi. Razgledanje rudnika u pratnji vodiča. Ovo fascinantno mesto datira još iz XII veka. Zadiviće Vas čudesni grad lavirinata, uskih hodnika, džinovskih pećina, podzemnih jezera pod zemljom, neverovatne akustike. U kapeli svete Kinge na dubini od 101 m, redovno se održavaju koncerti simfonijskog orkestra Krakova. Sa svoda se spušta pet prekrasnih lustera izgrađenih od soli i kristala, koji  igrom svetlosti i senke, uz odsjaj soli svuda po zidovima, daju nestvarno čaroban prizor. Tu su i najstariji muzej rudarstva na svetu, restorani, skulpture od soli … Povratak u Krakov. Noćenje.

5. Dan, 02.05.2016. Krakov-Budimpešta

Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Budimpeštu. Po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Citadele… Slobodno  vreme. Polazak za Srbiju u kasnim večernjim časovima sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Novom Sadu, Beogradu sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

6. Dan, 03.05.2016. Novi Sad / Beograd

Dolazak u Srbiju u jutarnjim časovima na mesto polaska. Kraj programa.

 

           Cena po osobi: 125€  

 

Cena aranžmana obuhvata:

- prevoz autobusom turističke klase (AC, DVD);

- smeštaj u hotelu sa 3*, na bazi 3 noćenja sa doručkom

u 1/2 i 1/2+1 sobama;

- troškovi organizacije i vođenje aranžmana;

- usluge vodiča tokom puta.

 

Cena aranžmana ne obuhvata :

- obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje plaća se u agenciji (grupna polisa osiguranja: deca do 18 godina – 4€; lica od 18 do 70 godina – 6€; lica od 70 do 80 godina – 12€), u dinarskoj protivvrednosti;

- individualne troškove putnika
- fakultativne izlete:
•   
Aušvic – 25€

 • Rudnik soli Vjelička –25€

 

Doplate i popusti:

- Doplata za 1/1 sobu 40% od ukupne cene aranžmana

- Deca do 2 godine uz dve punoplative osobe besplatno (nemaju mesto u autobusu, nemaju ležaj u hotelu).
- Deca od 2-12 godina – popust 10%


Način i uslovi plaćanja:

U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke – Banca Intesa na dan plaćanja

 •    prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
 • platnim karticama visa, dina, master, maestro i amerikan
 • Banca Intesa karticama na 4 rate bez kamate samo u prostorijama agencije
 •    prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30%, ostatak na 5 mesečnih rata . Rate dospevaju svakog 15-tog u mesecu. Za rate koje dospevaju posle iskorišćenog aranžmana, minimum 10 dana pre puta se deponuju čekovi građana, koji se ispisuju u bodovima. Jedan bod = jedan euro obračunava se po kursu na dan uplate rate po prodajnom kursu Banca Intesa.

 

Hoteli u koje najčešće smeštamo putnike su:
- Hotel SANTORINI 3* – Krakov
- Hotel Fero Express 3* – Krakov http://fero.krakow.pl/

Tačno ime hotela znaće se 5 dana pred put

 

Napomene: Kalkulacija je rađena na bazi 45 putnika. Minimum za realizaciju fakultativnog programa je 30 osoba. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju i kroz koje putuju. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta je ograničen. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3-4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti.Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima sami informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije( potrebna novčana sredstva za boravak, putno zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na internet stranici Delegacije Evropske Unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Ukoliko putnik ne poseduje dokumenta i finansijska sredstva, agencija neće snositi odgovornost zbog eventualnih dodatnih troškova putnika ili u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.


Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja

po licenci OTP 51 od 02.02.2010

 

 

U nekadašnjoj prestonici Poljske i gradu koji leži u srcu Evrope bićete okruženi legendama koje u njemu i dalje žive. Na Glavnom gradskom trgu Rinek, koji izgleda skoro isto kao i pre šest vekova, nalaze se velepne gotičke građevine zbog kojih ćete osetiti duh starih vremena kada su njime jahali odvažni vitezovi i šetale devojke u dugim haljinama. U Krakovu ćete se istovremeno osećati i kao da ste kod kuće. Uprkos starinskom izgledu, Krakov odiše mladošću, zbog brojnih studenata koji pohađaju Jagelonski univerzitet, jedan od najstarijih u Evropi. Stari, centralni deo Krakova okružen je prelepim zelenilom parkova. Na Glavnom trgu, istorija se meša sa modernim kafićima i trgovinama, a u sporednim ulicama nalaze se i mnogobrojni noćni klubovi i restorani. Na ovim ulicama nije neuobičajeno videti kočije koje vuku crni konji, a pravi je doživljaj provozati se njima preko stare kaldrme. Trgom dominira velika žuta građevina Sukienice, kao i toranj bivše gradske većnice. Ovde ćete naići i na ulične zabavljače i mnogobrojne štandove sa suvenirima u obliku zmaja, koji je svojevrsan zaštitnik grada. Ovo je najpoznatija priča koja potiče sa obližnjeg brežuljka Vavel, na kome se nalaze kraljevski zamak i pećina u kojoj je, prema legendi, nekada davno živeo zmaj. Vavel je i najstariji deo Krakova, s obzirom da je bio naseljen još od kamenog doba, pa sve do 16. veka. Šetajući ka njemu, prvo što ćete ugledati su zvonici Katedrale svetog Stanislava i Vaclava koja pripada kompleksu dvorca, u kojoj su krunisani, ali i sahranjeni mnogi kraljevi i znameniti Poljaci. Sa vrha katedrale pruža se predivan pogled na grad i druge tornjeve na glavnom gradskom trgu. Jevrejska četvrt Kazimir je još jedan nezaobilazan deo priliko obilaska Krakova. Čine je duga popločana Szeroka ulica sa starom sinagogom na jednom kraju i brojnim restoranima duž ulice. Ovde se nalazi i mali trg sa pijacom, kafićima i klubovima. Nedaleko od Krakova nalazi se čuveni rudnik soli Velička, koji se nalazi ispod zemlje na dubini do 327 metara. Mnogi predmeti u rudniku, pa čak i lusteri, pod, kao i brojne uklesane slike, napravljeni su od soli. Veliki broj prostorija, spratova, statua – sve to čini sjajnim ovaj rudnik. Sagradila su ga tri brata, a u njemu su inspiraciju nalazili mnogi poznati pesnici, kompozitori i pisci, pa je tu i poznata statua Getea. U blizini Krakova možete upoznati i mnogo mračniji deo novije istorije. Pedesetak kilometara južno nalazi se najozloglašeniji nacistički logor Aušvic, u kome je tokom Drugog svetskog rata ubijeno više od million ljudi. Ovaj obilazak budi duboke emocije i saosećanje sa patnjom i svim strahotama kroz koje su prošli zatočenici. Krakov je grad bogate kulturne i istorijske baštine, zanimljivih priča i legendi, ali i akademski centar Evrope. Zato je noćni život ovog grada izuzetan, a pivo se ovde ne ubraja u akoholna pića. Poljaci će vam radije ponuditi domaću vodku “žubrovku” koja će vas držati budnim do ranog jutra u nekom od mnogobrojnih klubova.

Krakov

 

Share Button